Rättsligt meddelande

Tillträde och användning av denna webbsida är föremål för följande rättsliga användarvillkor. Tillträde och användning av dessa sidor innebär fullständigt och villkorslöst godtagande av föreliggande villkor, som vi rekommenderar att du läser uppmärksamt.

Användaren förpliktar sig att bruka denna webbsida i överensstämmelse med lag, detta rättsliga meddelande, förordningar och instruktioner som har kommit till hans kännedom liksom allmänt accepterad moral, god sed och allmän ordning.

 Till följd av vad som stadgats i Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) (Lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och om elektronisk handel), erbjuds följande information:

Webbansvarig: Fabricación Española Sanitaria, S.A.
Kontaktuppgifter:  Carretera Argelita, s/n – 12120 Lucena del Cid (Castellón)
E-post för kontakt: info@fabresa.com
Tfn:  +34 964 38 00 11
Fax: +34 964 38 01 37
Skatteuppgifter: A12007068
Uppgifter om registerinskrivning:  Inskriven i handelsregistret i Castellón, band 666, bok 233, ark 41, sektion 8, blad CS 6323, inskrivning 19.

Skydd av personuppgifter

Lämnade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av Fabresa för kommersiellt bruk och kommunikation.  Alltså bemyndigar du uttryckligen oss att alla de personuppgifter som du har lämnat ska behandlas automatiskt, med förbehåll att du har rätt att när som helst återkalla det medgivande som du har lämnat för mottagande av kommersiell kommunikation.

Vi informerar dig också om att när du ansluter dig till vår webbsida, så känner vår dator automatiskt igen din dators IP-adress, dag och tid då du har varit inne på vår webbsida samt vilka delar av vår webb som du har besökt.  Detta är nödvändigt för att det ska etableras kommunikation mellan vår centrala dator och din, utan att vi för den skull har tillträde till någon som helst annan information som kommer från dig.

För det fall att vår policy om skydd för personuppgifter skulle behöva förändras på grund av lagändringar eller kriterier som härrör från Agencia de Protección de Datos (Agentur för skydd av personuppgifter) eller som valmöjlighet efter databehandlingen, så kan du vända dig till Fabresa för att be om konsultation, ändring eller indragning av de uppgifter som du har lämnat till oss, skriftligen till adressen som nämnts ovan, ”Servicio de Protección de Datos” tillhanda.