Utveckling

Fabresa startades 1960, i Lucena del Cid (Castellón), i syfte att tillföra keramiska lösningar i litet format. För några år sedan bestämde sig företaget för att ta en ny riktning genom att tillämpa strategier för internationell expansion och system för utveckling av produktportföljen, i vilken de moderna estetiska tendenserna sammanfaller med marknadens verkliga behov.   Ett system i vilket kunden är den väsentliga tillgången.

Allt detta, tillsammans med den testprocess som genomförs av Instituto de Tecnología Cerámica (ITC, den enda institution som är erkänd på nationell nivå för denna typ av tester), ger för närvarande Fabresas produkter tillräcklig kapacitet för att konkurrera med de bästa keramiska produkterna från hela världen.

Filosofi

Vår företagsfilosofis pelare är den orubbliga satsningen på produktkvalitet och kundservice.

När det gäller produkten, så studerar vi marknadens behov för att anpassa oss efter dem och vi förutspår förändringar i omgivningen.

Vi grundar vår service på våra kunders förtroende och kunskap, och vi betraktar dem som våra ”företagspartners”. Vi är omgivna av en ständig förbättringsprocess och därför värderar vi era synpunkter som en nyckelfaktor i vår interna policy för att garantera kvalitet och erbjuda garantistämpeln för service ”Garanti Fabresa”.

Milj

Vi befinner oss i hjärtat av regionen L’Alcalatén (Castellón), en privilegierad trakt omgiven av vacker natur. Det är därför vi på Fabresa har ett särskilt åtagande med miljön och hållbar utveckling.

Inom vår arbetspolicy är bevarandet av miljön en särskild angelägenhet.  Därför genomför vi ständiga förbättringar i vår produktionsprocess för att minimera de effekter som kan påverka miljön.  Våra processer med bränning i två omgångar bidrar till detta, något som inte bara försäkrar miljöhänsyn, utan också produktens höga kvalitet.